Συντήρηση Καυστήρα Πετρελαίου

Η προγραμματισμένη ετήσια συντήρηση του συστήματος λέβητα-καυστήρα-καπνοδόχου είναι απαραίτητη ώστε να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοσή του. Η πιο κατάλληλη περίοδος για να γίνει η συντήρηση καυστήρα είναι συνήθως είτε πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου είτε μετά το τέλος της. Με την ετήσια συντήρηση επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση καυσίμων καθώς ένα μη συντηρημένο σύστημα θέρμανσης αναγκάζει τον καυστήρα να δουλεύει σε πιο υψηλές θερμοκρασίες καταναλώνοντας περισσότερο καύσιμο. Η συντήρηση του καυστήρα πετρελαίου πρέπει να περιλαμβάνει σαν διαδικασία τουλάχιστον τις ακόλουθες εργασίες:

 • Καθαρισμός λέβητα
 • Καθαρισμός των εξαρτημάτων του καυστήρα.
 • Ρύθμιση της αναλογίας αέρα- πετρελαίου για σωστή καύση και οικονομία στο πετρέλαιο.
 • Ρύθμιση θερμοστατών (λέβητα, κυκλοφορητή, καυστήρα).
 • Έλεγχος φίλτρου πετρελαίου
 • Έλεγχος ανοδίου της εγκατάστασης θέρμανσης
 • Έλεγχος οργάνου αυτόματης πληρώσεως (νερά της εγκατάστασης)
 • Έλεγχος δοχείου διαστολής

Συντήρηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα

Η περιοδική συντήρηση του ηλιακού σας θερμοσίφωνα πρέπει να γίνεται κάθε δύο χρόνια από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη ή από εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας μας. Οι περιοδικοί αυτοί έλεγχοι είναι απαραίτητοι για να ισχύει η εγγύηση του ηλιακού θερμοσίφωνα.

Ο έλεγχος αφορά όλο το σύστημα της συσκευής και συγκεκριμένα:

 1. Φλάντζα
 2. Βαλβίδα ασφαλείας
 3. Ηλεκτρική αντίσταση-θερμοστάτη
 4. Εξαρτήματα σύνδεσης
 5. Σωληνώσεις
 6. Μονώσεις-στεγανωτικά
 7. Κρύσταλλα
 8. Σύστημα στήριξης
 9. Αντικατάσταση ανοδίου και έλεγχο των υγρών του κλειστού κυκλώματος.

** Συνιστάται να γίνεται καθαρισμός του μπόιλερ από τις επικαθήσεις των αλάτων και τις λάσπες ανά πέντε έτη.

Συντήρηση Κλιματιστικού

Η σωστή συντήρηση στο κλιματιστικό επεκτείνει σημαντικά τα χρόνια ζωής του κλιματιστικού, αλλά και βελτιώνει την ποιότητα ζωής στο χώρο μας.

Οι σημαντικότερες εργασίες συντήρησης που πρέπει να διενεργούνται είναι:

 • Έλεγχος και καθαρισμός των φίλτρων
 • Έλεγχος και καθαρισμός των στοιχείων των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων από χημικό υγρό
 • Καθαρισμός των εσωτερικών και εξωτερικών ανεμιστήρων και περσίδας
 • Καθαρισμός των φτερωτών και του καλύμματος των ανεμιστήρων
 • Έλεγχος για διαρροή ψυκτικού υγρού και συμπλήρωση του αν χρειάζεται
 • Έκδοση ειδικού δελτίου συντήρησης

Συντήρηση Αντλίας Θερμότητας

Η συντήρηση της αντλίας θερμότητας είναι σημαντική για τη διασφάλιση της καλής
και οικονομικής λειτουργίας καθώς επίσης και για την μακροζωία της.

Σημαντικές εργασίες που πρέπει να γίνονται κατά τη συντήρηση είναι:

 • Καθαρισμός του φίλτρου νερού
 • Καθαρισμός του στοιχείου του εξατμιστή
 • Έλεγχος πίεσης ψυκτικού υγρού
 • Καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητας
 • Έλεγχος κυκλοφορητή
 • Έλεγχος πιέσεων υδραυλικού κυκλώματος