FIREFIGHTER – Σύστημα πλαστικών σωληνώσεων από PPR Υψηλής Πυραντοχής

Το νέο σύστηµα είναι πολύ υψηλής πυραντοχής και ενδείκνυται για εγκαταστάσεις σε ξενοδοχεία, εµπορικά κέντρα, κατοικίες κ.ά. Το νέο σύστηµα δεν µεταδίδει τη φλόγα ενώ κατά τη καύση του δεν εκπέµπει επιβλαβή αέρια για τον ανθρώπινο οργανισµό. Γι αυτό το λόγο έχει κατηγοριοποιηθεί ως B, s1, d0 κάτι που αποτελεί πολύ υψηλό standard για πλαστικό σωλήνα.

Ο σωλήνας αποτελείται από τρία στρώµατα όπου το ενδιάµεσο τµήµα είναι ειδικό συνθετικό υαλώδες υλικό, υψηλών µηχανικών αντοχών.

Σηµαντική σηµείωση: Μοναδικό Ευρωπαϊκό πρότυπο κατηγοριοποίησης προϊόντων για την πυρκαγιά είναι το EN 13501 (σύµφωνα και µε τον κανονισµό πυροπροστασίας της Ελλάδας-ΦΕΚ 80, 7-5-2018) το οποίο αναφέρεται σε µετάδοση φλόγας, εκποµπή καπναερίων και έκλυσης σταγόνας. Το DIN 4102 δεν αποτελεί αποδεκτό πρότυπο για την Ελλάδα και η κατηγοριοποίηση του είναι εντελώς διαφορετική από το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό πρότυπο. Για παράδειγµα στην κατηγορία Β1 ανήκουν τα προϊόντα τα οποία ξεκινούν από B, s1, d0 έως C-s3, d2.

Instruction Sheet
“Fire prevention – European classification of building products“ 2017

Πλεονεκτήµατα

 • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.
 • Δεν έχουµε φαινόµενα συσσώρευσης υπολειµµάτων λόγω διάβρωσης µε αποτέλεσµα την απροβληµάτιστη ροή νερού προς τα Sprinkler.
 • Μικρό βάρος, εύκολη µεταφορά και µειωµένο κόστος εργασίας.
 • Δεν απαιτείται βάψιµο των σωληνώσεων, όπως στους αντίστοιχους γαλβανιζέ, λόγω του κόκκινου χρώµατος.
 • Δεν έχουµε φαινόµενα διάβρωσης.
 • Οι συνδέσεις σωλήνων και εξαρτηµάτων πραγµατοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο αντίστοιχων PPR. Ο εξοπλισµός συγκόλλησης, επίσης, παραµένει ο ίδιος.

FIREFIGHTER – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ PPR ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ

 • Μικρότερος χρόνος εγκατάστασης σε σχέση µε τους µεταλλικούς σωλήνες άρα και µειωµένο κόστος εγκατάστασης.
 • Λόγω του µικρού του βάρους το σύστηµα δεν επιβαρύνει υπερβολικά τις οροφές των κτιρίων. Ιδανικό σε κτίρια µε µεταλλικές οροφές ελαφριάς κατασκευής .
 • Ιδανικό για τοποθέτηση σε δίκτυα εντός του εδάφους ακόµα και σε πολύ χαµηλού βάθους ορύγµατα.
 • Είναι υλικό µε µεγάλη ελαστικότητα και µε πολύ καλή συµπεριφορά σε περίπτωση σεισµού.
 • Σχεδιασµένο για τουλάχιστον 50 χρόνια ζωής. Πρακτικά ο χρόνος ζωής είναι πολύ µεγαλύτερος.

Μόνιµο Yδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο Αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού ύδατος (Sprinkler System)

 • Αποθήκες, Μεγάλα Κτίρια, Ξενοδοχεία, Κατοικίες, Βιοµηχανίες, Υπόγεια ParkingΔίκτυα πυρόσβεσης σε περιοχές µε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον, όπως ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις κοντά στην θάλασσα κ.λ.π.

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Interplast γίνεται µία από τις πολύ λίγες εταιρείες στον Κόσµο που καταφέρνει να να εξασφαλίσει πιστοποίηση για την πυρκαγιά B, s1, d0 δηλαδή την καλύτερη επίδοση που θα µπορούσε να έχει οποιοδήποτε πολυµερές.

ΠΡΟΤΥΠΑ

 • EN ISO 12845 Πρότυπο για την κατασκευή, δοκιµή και συντήρηση µόνιµων δικτύων πυρόσβεσης και συστηµάτων αυτόµατου καταιονισµού ύδατος.
 • EN ISO 13501 Πρότυπο δοκιµών πυρκαγιάς σε δοµικά υλικά – Ταξινόµηση κατηγοριοποίηση.
 • ΕΝ ISO 13823 Πρότυπο δοκιµής µεµονωµένου καιγόµενου αντικειµένου.
 • ΕΝ ISO 11925 Πρότυπο δοκιµής αναφλεξιµότητας.
 • EN ISO 15874 Πρότυπο σωλήνων PPR.
 • ΕΝ 21003 Πρότυπο πολυστρωµατικών σωλήνων.
 • NFPA 13 Πρότυπο Εγκαταστάσεων Συστηµάτων Sprinklers.
 • UL 1821 Πρότυπο Εγκαταστάσεων συστηµάτων sprinklers µε σωλήνες και εξαρτήµατα από θερµοπλαστικό.
 • DVS 2207 Πρότυπο Συγκόλλησης Θερµοπλαστικών

Στο πρότυπο EN 12845 που περιγράφει τα µόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης και τα αντίστοιχα µε Sprincler, στον πίνακα 22, στην παράγραφο 13.2.1. γίνονται αποδεκτοί οι σωλήνες µε υαλόνηµα.

Επίσης στην παράγραφο 17.1.2 που αφορά το υπέργειο δίκτυο, οι σωληνώσεις µπορούν να είναι χαλύβδινοι, χάλκινοι ή από άλλο πιστοποιηµένο υλικό.

Παράλληλα µε βάση την 15/2014 Πυροσβεστική διάταξη, οι τεχνικές περιγραφές συντάσσονται µε ευθύνη του µελετητή και υποβάλλονται στην Πυροσβεστική για θεώρηση. Δηλαδή από το 2014 και µετά η Πυροσβεστική θεωρεί και δεν εγκρίνει.

Με βάση τα παραπάνω οι τριστρωµατικοί σωλήνες Πολυπροπυλενίου µε υαλόνηµα αποτελούν αποδεκτό σύστηµα από οποιαδήποτε υπηρεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Είμαστε εδώ να σας προσφέρουμε τη λύση!