Το δίκτυο του υγραερίου πρέπει να ακολουθεί τους τεχνικούς κανονισμούς που προβλέπονται από τη νομοθεσία, ανάλογα με την κατηγορία και τον τύπο της εγκατάστασης.

Οι συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν (λέβητας, θερμοσίφωνας, κουζίνα κ.λπ.) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαραίτητες προϋποθέσεις κατασκευής που ορίζονται από τη νομοθεσία και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς.
Η συντήρηση των συσκευών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Διατάξεις για οικιακές εγκαταστάσεις με φιάλες υγραερίου

Ο τεχνικός κανονισμός, περί εγκαταστάσεων υγραερίου σε κτήρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών) αναφέρει ρητά ότι σε κάθε εσωτερικό χώρο οικιακής χρήσης επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνο 1 φιάλης (βουτάνιο, μίγμα), δηλαδή φιάλης μέχρι 10 κιλών.

Απαγορεύεται:

  1. Η εγκατάσταση φιαλών υγραερίου σε χώρους που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως υπνοδωμάτια.
  2. Η εγκατάσταση φιαλών περισσότερο των 10kg έκαστη (δηλαδή φιάλες προπανίου).
  3. Η εγκατάσταση περισσότερων των 3 φιαλών, στο σύνολο των εσωτερικών χώρων της ίδιας ιδιοκτησίας.
  4. Η εγκατάσταση φιαλών σε συστοιχία.
  5. Η εγκατάσταση φιαλών σε υπόγειους χώρους

Περιορισμοί σχετικά με τις εγκαταστάσεις φιαλών σε εξωτερικούς χώρους οικιακής χρήσης

Σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εγκατεστημένων φιαλών, σε εξωτερικούς χώρους οικιών, έχει ως ακολούθως:

  1. Για εγκατάσταση σε ισόγειο εξωτερικό χώρο οικίας: επιτρέπονται μέχρι 10 συνδεδεμένες μεταξύ τους φιάλες (βουτάνιο, μίγμα ή προπάνιο), συνολικής χωρητικότητας μέχρι 250kg. Στην περίπτωση αυτή συνίσταται, δίχως να είναι υποχρεωτική, η εγκατάσταση μέσα σε ερμάριο.
  2. Για εγκατάσταση σε εξώστες κτιρίων (μπαλκόνια, βεράντες, ταράτσες κ.λ.π.): επιτρέπονται μέχρι 4 φιάλες, συνολικού περιεχομένου σε υγραέριο μέχρι 100kg, αποθηκευμένες υποχρεωτικά μέσα σε ειδικό ερμάριο, ύψους μέχρι το υφιστάμενο ύψος του στηθαίου.

Εγκαταστάσεις δεξαμενών υγραερίου

Διακρίνονται σε υπέργειες και υπόγειες, ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης τους ως προς το έδαφος. Προκειμένου να γίνει εγκατάσταση μίας δεξαμενής, ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί θα πρέπει να πληροί κάποιες προδιαγραφές και κάποιες ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας. Οι αποστάσεις αυτές εξαρτώνται από το μέγεθος της δεξαμενής, τον τύπο της και από τα αντικείμενα (στοιχεία) που υπάρχουν κοντά στο χώρο, στον οποίο προορίζεται να τοποθετηθεί. Σε γενικές γραμμές, οι δεξαμενές που προορίζονται για οικιακή χρήση ή για επαγγελματική χρήση με μικρές καταναλώσεις, θα πρέπει να απέχουν από τοίχους και εξωτερικά όρια οικοπέδου το
λιγότερο 3 μέτρα.

* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση δεξαμενών επικοινωνήστε μαζί μας.